Giới thiệu hệ thống dữ liệu nội bộ
Tác giảAdministrator

GOLIB 2.2 được Gamma NT xây dựng trên nền tảng web 2.0, với công cụ asp.net Framework 4.5; hệ quản trị CSDL SQL Server của hãng Microsoft, với độ bảo mật cao, cấu trúc chương trình chặt chẽ. So với nhiều ứng dụng thư viện đã có, GOLIB 2.2 đạt được sự tinh gọn và tích hợp các tính năng mới nhất của công nghệ web 2.0. Mặt khác, ứng dụng cũng được thiết kế với độ mở cao, khả năng tùy biến linh hoạt..